ساز و کار سایت بازار تهران چیست ؟

سایت بازار بزرگ تهران به معرفی کسب و کارهای داخل بازار و در اختیار قرار دادن اطلاعات تماس فروشندگان برای سهولت در خرید اجناس مورد نظر شما عزیزان می پردازد .